Noví asistenti v Tarracu

Cílem bezpečnostních systémů je zabránit nehodám nebo minimalizovat jejich následky.


Mezi hlavní příčiny nehod patří nepozornost řidiče, nadměrná rychlost jízdy nebo únava za volantem. SEAT Tarraco je na to připraven...

 

 

SEAT Tarraco je vybaven dvěmi novými asistenčními systémy:

  • přednárazový bezpečnostní systém (Pre-crash) 

Reakce během 0,2 sekundy: Přednárazový bezpečnostní systém (Pre-crash) se v novém modelu SEAT Tarraco aktivuje v nebezpečných situacích, jako je například přetáčivost, nedotáčivost nebo náhlé brzdění. Vůz automaticky detekuje, zda bezprostředně hrozí kolize, a dokáže reagovat během 200 milisekund. V závislosti na druhu nehody přitáhne bezpečnostní pásy, aktivuje výstražná světla a zavře otevřená okna včetně střešního.

  • asistent pro případ převrácení (Rollover Assist) 

Minimalizace důsledků: "Systémy aktivní bezpečnosti hrají stále důležitější roli v ochraně cestujících i ostatních účastníků silničního provozu. V některých případech mohou zabránit nehodě nebo alespoň minimalizovat její následky, pokud k ní dojde," říká Esteban. Příkladem těchto funkcí je nový asistent pro případ převrácení (Rollover Assist), jímž je vybaven SEAT Tarraco. Asistent v případě převrácení vozidla mimo jiné aktivuje nouzové volání, vypne motor, odemkne dveře, zapne výstražná světla a změní nastavení ventilační soustavy.

 

"Z řidiče se postupně stane cestující, a této situaci se budou muset přizpůsobit také bezpečnostní systémy a uspořádání vnitřního prostoru. Vozidla budou vzájemně propojená, což přispěje k dosažení cíle "jízdy bez nehody", na níž již pracujeme", zmziňuje Esteban Alcántara.

Top