Test servisů Volkswagen

Výsledky testů kvality servisů potvrzují, že služby autorizovaných servisů jsou v porovnání s nezávislými servisy v celkovém souhrnu výhodnější. Vyplývá to i z nejnovějšího testu čtyř autorizovaných servisů VW a čtyř nezávislých servisů.

Na základě žádosti importéra vozů značky Volkswagen, bylo testování a vyhodnocení vedeno z pohledu zákazníka na kvalitu práce servisů ve stejném regionu, aby bylo možné porovnávat cenovou hladinu. Vybraným servisům byla zadána zakázka na pravidelnou servisní prohlídku vozidla Volkswagen, u něhož byly nasimulované závady. Hodnocení byla podrobena nejen kvalita servisní práce, ale i profesionalita jednání se zákazníkem a v neposlední řadě také požadovaná cena.

Autorizované servisy Volkswagen v testech dosáhly v porovnání s neautorizovanými servisy lepších výsledků jak v oblasti techniky, tak i v oblasti péče o zákazníka. V celkovém srovnání dosáhly autorizované servisy Volkswagen průměrného hodnocení v oblasti techniky 100 %, zatímco neautorizované servisy pouhých 22,5 %. V oblasti nutných, dodatečných servisních prací činil poměr 100:43,75 % ve prospěch autorizovaných servisů Volkswagen. Dokonce i v oblasti chování k zákazníkovi bylo vítězství servisní sítě Volkswagen markantní (90,93:48,33 %).

Z výsledného porovnání vyplývá, že neautorizované servisy nabízejí sice nižší cenu, zákazník se však musí spokojit s nižší úrovní některých služeb.

Top