Škoda NEŘÍDITZveřejněno: 26.11.2018

Škoda NEŘÍDIT

Nový grantový program 'Škoda Neřídit'.

Škoda AUTO ve spolupráci s Kontem Bariéry spouští nový grantový program Škoda Neřídit, který usnadňuje hendikepovaným cestu k získání řidičského průkazu. Pro úspěšné žadatele je připraven příspěvek až do výše 15 000 Kč na absolvování autoškoly.

Nový grantový program Škoda Neřídit má za cíl finančně podpořit hendikepované k získání řidičského průkazu a tím i snazšímu zajištění mobility a samostatnosti. Finanční příspěvek až do výše 15 000 Kč na absolvování autoškoly obdrží žadatelé, kteří zašlou přihlášku a budou vybráni komisí složenou ze zástupců Škoda Auto a Konto bariéry.

Program je určen pro tělesně postižené s průkazem ZTP nebo ZTP/P, kteří doposud nejsou držiteli řidičského průkazu a jejichž hendikep umožňuje řídit osobní automobil. Na stránkách www.skoda-neridit.cz žadatel nalezne veškeré informace k podání žádosti, zástupci Škoda Auto a Konta Bariéry ze všech doručených žádostí vyberou minimálně 17 hendikepovaných, kteří získají finanční podporu. Ta je určena k získání řidičského oprávnění na osobní automobil v následujících 12 měsících, a to v libovolné autoškole, která umožňuje řidičský kurz pro hendikepované. Poplatek za kurz je proplácen přímo autoškole.

TAGY:

novinky